Syreny alarmoweWójt Gminy Lubin informuje, że w związku z zarządzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego treningiem uruchamiania systemu wczesnego ostrzegania 1 sierpnia (niedziela) 2021 r. o godz. 17:00  na terenie gminy Lubin zostanie uruchomiony system ostrzegania ludności przy wykorzystaniu akustycznego podsystemu alarmowego (syren).

1 sierpnia o godz. 17:00 – na pamiątkę godziny „W”, czyli wybuchu Powstania Warszawskiego, w gminie Lubin i całym województwie zawyją syreny. W ten sposób zostanie przeprowadzony test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Będzie to jednocześnie upamiętnienie 77. rocznicy obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego.

Syreny zawyją w trybie treningowym i będzie to 3 minutowy modulowany dźwięk syren „ogłoszenie alarmu”. Sygnał będzie włączony na terenie dziewięciu miejscowości gminy Lubin: Czerniec, Gorzyca, Krzeczyn Wielki, Księginice, Niemstów, Raszowa, Raszówka, Szklary Górne, Zimna Woda.

Syreny systemu ostrzegania ludności zostaną uruchomione w ramach przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania. Trening zostanie przeprowadzony, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach  (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

Za ewentualne niedogodności, które mogą powstać w wyniku treningu serdecznie przepraszamy.