Herb i logo Gminy LubinNazwa jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Lubin
Status prawny: osoba prawna
Powierzchnia ogółem (w ha): 29 015

Gmina Lubin położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego, zajmującego południowo- zachodnią część kraju. Graniczy z gminami Polkowice, Rudna, Ścinawa, Prochowice, Miłkowice, Kunice, Chojnów i Chocianów. Obszar gminy stanowi jeden z najcieplejszych regionów klimatycznych Polski pozostając pod wpływem Oceanu Atlantyckiego, co sprawia, że okres wegetacyjny trwa około 31 tygodni, stwarzając doskonałe warunki dla rolnictwa. Gmina Lubin posiada charakter rolniczo przemysłowy. Podstawową funkcją rozwoju gminy jest rolnictwo oraz działalność produkcyjno usługowa, a w tym eksploatacja surowców naturalnych tj. miedź. W północnej części gminy znajdują się złoża rudy miedzi, a w południowo wschodniej węgiel brunatny.
Powierzchnia gminy wynosi 29 015 ha z tego:

  • 53% (15 378 ha) stanowią użytki rolne;
  • 39,5% (11 458 ha) grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione;
  • 6,4% (1 854 ha) – grunty zabudowane i zurbanizowane;
  • 0,6% (174 ha) nieużytki;
  • 0,2% (54 ha) grunty pod wodami;
  • 0,3% (98 ha) – tereny różne

Gmina Lubin obejmuje swym zasięgiem 31 sołectw, największe to: Raszówka, Szklary Górne, Niemstów, Obora, Księginice i Siedlce.

Gmina Lubin wyróżnia się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi, znajduje się tu 18 parków krajobrazowych, rezerwat przyrody oraz obszar chronionego krajobrazu „Dolina Czarnej Wody”. Rezerwat przyrody „Zimna Woda” został utworzony 1987 r. o łącznej powierzchni 59,82 ha, stanowiąc wschodnią odnogę Borów Dolnośląskich. Ochroną objęte są tu zbiorowiska grądowe z licznymi drzewami pomnikowymi o znacznych rozmiarach oraz stanowiska wielu gatunków górskich zaaklimatyzowanych na stanowiskach niżowych. W południowo zachodniej części gminy został wydzielony także obszar chronionego krajobrazu „Dolina Czarnej Wody” o powierzchni 103,3 km2, w tym 38,8 km2 cennych przyrodniczo zasobów leśnych.

Herb Gminy Lubin został ukształtowany w tarczy, której forma jest stosowana w przedstawionych napieczętnych Piastów na Śląsku, jak i w gotyckiej tradycji herbu polskiego. Forma jej jest zbliżona do tzw. tarczy starofrancuskiej. Tarcza herbu Gminy Lubin jest dzielona pionowo przez pół (czyli w słup). W prawym złotym polu tarczy czarny pół orzeł z przepaską sierpową poprzez skrzydło, które jest barwy srebrnej. W lewym polu tarczy barwy zieleni wieża forteczna dwukondygnacyjna w srebrny kamień, kryta czerwonym dachem. Obok trój słupowa palisada barwy srebra, gdzie miast środkowego pola złoty kłos się mieści. Herb Gminy Lubin podlega ochronie prawnej.