Urząd Gminy w Lubinie

ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin
tel. +48 (76) 8403-100, fax: +48 (76) 8403-140

e-mail: kancelaria@ug.lubin.pl
skrytka ePUAP: /ug-lubin/skrytka

NIP: 692 – 11 – 39 – 859, REGON: 000536568

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek – Piątek 7:30-15:30
Wtorek 8:00-16:00

Gmina Lubin

ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin
NIP: 692 – 22 – 56 – 461, REGON: 390647541

Numery kont bankowych:

Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie

Wpłaty dotyczące podatków i opłat lokalnych:

  • Wpłaty dotyczące podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji ustalającej wysokość podatku.
  • Wpłaty dotyczące podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego znajdujący się na przesłanym przez Urząd Gminy zawiadomieniu.
  • Wpłaty dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego znajdujący się na przesłanym przez Urząd Gminy zawiadomieniu.
  • Wpłaty dotyczące podatku rolnego i leśnego od osób prawnych oraz opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy

44 8669 0001 0311 6863 2000 0001

Wpłaty dotyczące subwencji, udziałów, dotacji oraz należnych udziałów z urzędów skarbowych (kod jednostki 0211022) należy dokonywać na rachunek bankowy:

66 8669 0001 2031 0311 6863 0037

Informacja o indywidualnym numerze rachunku bankowego dostępna jest w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie pokój Nr 1 (parter) lub pod numerem telefonu: 76 840-31-08, 76 840-31-43.

Wydatki:

17 8669 0001 0311 6863 2000 0002

Depozyty:

87 8669 0001 0311 6863 2000 0003

Fundusz Socjalny:

33 8669 0001 0311 6863 2000 0005

Mapa dojazdowa