Komisje Rady Gminy Lubin – Kadencja 2018-2023
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubin
Jerzy Tadla Przewodniczący
Tomasz Fuczek Członek
Krzysztof Lewicki Członek
Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
Jan Olejnik Przewodniczący
Andrzej Olek Członek
Joanna Pietruszka Członek
Patryk Jarkowiec Członek
Łukasz Kurowski Członek
Komisja Statutowa Rady Gminy Lubin
Elżbieta Białosiewicz Przewodnicząca
Zofia Marcinkiewicz Członek
Joanna Pietruszka Członek
Komisja Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
Zofia Marcinkiewicz Przewodnicząca
Marcin Nyklewicz Członek
Jerzy Tadla Członek
Sylwia Pęczkowicz – Kuduk Członek
Joanna Pietruszka Członek
Komisja Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin
Tomasz Fuczek Przewodniczący
Patryk Jarkowiec Członek
Jerzy Tadla Członek
Marcin Nyklewicz Członek
Komisja Rolna i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin
Łukasz Kurowski Przewodniczący
Jan Olejnik Członek
Robert Piekut Członek
Komisja Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
Patryk Jarkowiec Przewodniczący
Jan Olejnik Członek
Norbert Grabowski Członek
Elżbieta Białosiewicz Członek
Joanna Pietruszka Członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubin
Marcin Nyklewicz Przewodniczący
Tomasz Fuczek Członek
Elżbieta Białosiewicz Członek