Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla wszystkich miejscowości na okres 2023 r.:

Harmonogramy dla poszczególnych miejscowości: