Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla wszystkich miejscowości na okres 2024 r.:

Harmonogramy dla poszczególnych miejscowości: