Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Zapoznaj się z informacjami w jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych w Urzędzie Gminy Lubin:

Inspektor ochrony danych: Agnieszka Siemczonek , email:  iod@ug.lubin.pl