Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan

WÓJT GMINY LUBIN

Tadeusz Kielan
ul. Księcia Ludwika I nr 3 (pok. nr 103)
59-300 Lubin

telefon: +48 (76) 8403-102

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY LUBIN

Bartosz Chojnacki
ul. Księcia Ludwika I nr 3 (pok. nr 103)
59-300 Lubin

telefon: +48 (76) 8403-102

SKARBNIK GMINY LUBIN

Marzena Kosydror
ul. Księcia Ludwika I nr 3 (pok. nr 125)
59-300 Lubin

telefon: +48 (76) 8403-106