Nowoczesny system ostrzegania i powiadamiania mieszkańców

System powiadamiania i ostrzegania mieszkańców za pomocą wiadomości SMS rozbudowany został o wszystkie sołectwa Gminy Lubin. Oznacza to, że każdy mieszkaniec konkretnej miejscowości będzie otrzymywać szczegółowe informacje dotyczące jego miejsca zamieszkania. Wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję powiadamiania.

Urząd Gminy w Lubinie od kilku lat posiada mobilny system powiadamiania i ostrzegania swoich mieszkańców za pomocą wiadomości SMS. W roku ubiegłym system został udoskonalony i udostępniona została w ramach systemu powiadamiania aplikacja BLISKO, dzięki której znacznie poszerza się zakres przesyłanych informacji.

Korzystając z możliwości tego systemu w tym miesiącu uruchomiono dodatkowo 31 grup szczegółowych. W praktyce oznacza to, że każda miejscowość gminy Lubin ma od teraz swoja grupę. Takie rozwiązanie pozwala kierować informację przeznaczone tylko dla danej grupy mieszkańców, mogą to być np. terminy zebrań wiejskich, awarie, przerwy w dostawie wody itp.

Przypominamy że ten system powiadamiania jest dla mieszkańców bezpłatny. Informacje można otrzymywać na dwa sposoby: instalując na swoim telefonie aplikację BLISKO lub zamawiając wiadomości SMS.