Akcja promocyjna „Policzmy niską emisję”

Chcąc zachęcić mieszkańców Gminy Lubin do udziału w badaniu ankietowym, na podstawie którego zostaną pozyskane dane dotyczące źródeł ogrzewania gospodarstw domowych, niezbędne do sporządzenia inwentaryzacji na potrzeby Gminnego Programu Niskoemisyjnego, wójt ogłosił akcję promocyjną. Może w niej wziąć udział każdy dorosły mieszkaniec, który posiada nieruchomości na terenie Gminy Lubin i posiada do niej tytuł prawny.

Osoby, które wypełnią ankiety i mogą wygrać atrakcyjne nagrody!
Można dokonać tylko jednego zgłoszenia do udziału w akcji promocyjnej na daną nieruchomość. Pozostałe zgłoszenia nie zwiększają szansy wygrania nagrody, będą traktowane jako duplikaty i zostaną usunięte z bazy do losowania. W bazie do losowania pozostanie pierwsze prawidłowe zgłoszenie uczestnika akcji promocyjnej.

Szczegółowy regulamin określający zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej jest dostępny poniżej. Wypełnione ankiety można dostarczyć do urzędu osobiście, przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin lub przesłać na adres powietrze@ug.lubin.pl. Akcja trwa do 31 lipca 2020 roku.

Zwycięzcy akcji promocyjnej zostaną wyłonieni w drodze losowania prawidłowo złożonych ankiet. Losowanie nagród odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lubinie do dnia 30 września 2020 roku. Ogłoszenie o wynikach akcji promocyjnej zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubinie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie.

Ankieta (PDF 960 KB)
RODO do ankiety (PDF 200 KB)

Gmina Lubin uruchomiła system do pomiaru jakości powietrza atmosferycznego, składający się z sześciu sensorów wraz z wyświetlaczami LED, które zostały zamontowane na budynkach wszystkich placówek oświatowych Gminy Lubin.

Czujniki monitorują stężenie pyłów zawieszonych PM 2.5 i PM 10 (w oparciu o czujniki laserowe) oraz temperaturę, ciśnienie i wilgotność powietrza.

Wiedza o stanie zanieczyszczeń powietrza ma służyć mieszkańcom do podejmowania decyzji o pobycie na zewnątrz budynków osób szczególnie narażonych na działanie smogu (dzieci, osoby starsze, osoby z chorobami układu oddechowego) oraz działań prewencyjnych, zapobiegających spalaniu odpadów w piecach i kotłach c.o.

Wyniki pomiarowe można na bieżąco śledzić na ekranach komputerów (klikając w poniższe kafelki) i smartfonów. Wystarczy zainstalować aplikację Syngeos, która można pobrać ze sklepu Play.

Krzeczyn Wielki-Szkoła Podstawowa Im. Marii KonopnickiejPOKAŻ NA MAPIE Niemstów- Szkoła Podstawowa im. Janusza KorczakaPOKAŻ NA MAPIE Osiek- szkoła filialnaPOKAŻ NA MAPIE
Raszówka-szkoła podstawowa im. Orła BiałegoPOKAŻ NA MAPIE Siedlce-Szkoła Podstawowa im. Henryka SienkiewiczaPOKAŻ NA MAPIE Szklary Górne- Szkoła Podstawowa im. Jana BrzechwyPOKAŻ NA MAPIE

Masz podejrzenia, że ktoś w Twojej okolicy pali niedozwolonym opałem lub śmieciami? Skontaktuj się z urzędem gminy lub policją, które mogą przeprowadzić kontrolę podejrzanego paliwa oraz paleniska. Zadzwoń: (76) 84 03 132 Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.