Jednostka Numer telefonu
Europejski numer alarmowy 112
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie wod.-kan. 994
Pogotowie wod.-kan. PGKGL 691-944-023