Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin sp z o.o.

KRS: 0000654832, NIP: 6922513030,
REGON: 366415810.

Władze Spółki:

Rada Nadzorcza
Marek Tarnowski – przewodniczący
Alfred Pilch – członek
Paweł Kura – członek

Zarząd
Wojciech Dziwiński – prezes

Przejdź do strony internetowej PGKGL

tel. 76 840 81 74