Zarząd Gminna Spółka Wodna w Lubinie

Imię i nazwisko Stanowisko
Marek Haznar Przewodniczący Zarządu
Ewa Madej Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Władysława Lukowicz Członek Zarządu