Zarząd Gminna Spółka Wodna w Lubinie

Imię i nazwisko Stanowisko
Krzysztof Zięba Przewodniczący Zarządu
Ewa Madej Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Władysława Lukowicz Członek Zarządu
Joanna Kuźmiak Członek Zarządu
Marek Haznar Członek Zarządu