Modernizacja sieciW gminie Lubin systematycznie prowadzona jest modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Łączna wartość zrealizowanych i zaplanowanych do realizacji w 2021 roku zadań w zakresie rozbudowy i przebudowy sieci wyniesie około 1,7mln złotych.  Zadania realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin oraz Gmina Lubin.

– Zgodnie z deklaracjami składanymi mieszkańcom w 2014 r. systematycznie modernizujemy sieć wodociągową i dostosowujemy ją do potrzeb stale rosnącej liczby mieszkańców naszej gminy. Można to nazwać pracą u podstaw, bo stan techniczny infrastruktury wodno-kanalizacyjnej był bardzo zły. Wymiany lub rozbudowy wymagała zdecydowana większość urządzeń przesyłowych. To zadania czasochłonne i kosztowne, ale zrobiliśmy wielki krok do przodu w tym zakresie, który już odczuwają i odczują wkrótce mieszkańcy naszej gminy – mówi wójt Tadeusz Kielan.

Kluczowym tegorocznym zadaniem inwestycyjnym jest długo oczekiwana przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerniec.

– Ta inwestycja obejmie wymianę przestarzałej sieci dostarczającej wodę do zakładu energetycznego oraz wspólnoty mieszkaniowej, uzbrojenie terenów mieszkalnych, jak również połączenie części miejscowości w układ pierścieniowy. Budowa blisko 2 km sieci, o wartości około 0,5 mln zł, ma na celu poprawę parametrów dostarczanej wody oraz ciśnienia w części miejscowości Czerniec – tłumaczy Wojciech Dziwiński, prezes PGKGL.

Spółka zawarła także umowy na rozbudowę sieci w miejscowościach Składowice oraz Siedlce, zakończono również rozbudowę sieci w Goli oraz Krzeczynie Wielkim.

– W czwartym kwartale br. planujemy wykonanie drugiego etapu rozbudowy sieci wody i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raszowa oraz rozpoczęcie prac w miejscowościach Miłosna, Krzeczyn Mały, Siedlce, Obora i Szklary Górne – dodaje prezes Wojciech Dziwiński.

Również na ten rok przewidziano kontynuację prac obejmujących skanalizowanie przysiółka Zalesie. Trwa przebudowa rurociągu tranzytowego kanalizacji sanitarnej pomiędzy miejscowościami Krzeczyn Wielki oraz Lubin, odprowadzającego ścieki z Krzeczyna Wielkiego, Krzeczyna Małego oraz Gorzycy.

Gmina Lubin w tym roku wykonała sieć wodociągową oraz kanalizację sanitarną o długości około 40 metrów każda wraz z odejściami do granicy działek w miejscowości Obora w rejonie ul. Koralowej. Prace zakończono w sierpniu. Ich wartość wyniosła 36 tys. zł

We wrześniu br. podpisano umowę na wykonanie zadania pn. Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemstów. Zakres zadania obejmuje budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o łącznej długości 413 m wraz z przejściem pod droga krajową. Wartość zadania wynosi 260 tys. zł.

PGKGL sukcesywnie zleca wykonanie dokumentacji projektowej  zadań inwestycyjnych planowanych na kolejne lata. W tym roku przygotowany został projekt kolejnych etapów rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Niemstowie, uwzględniającej zmianę funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej w całej miejscowości oraz równie istotnego zadania – przebudowy sieci wodociągowej w Siedlcach, obejmującej wyłączenie z eksploatacji rurociągów z lat 70 tych. i zastąpienie ich nowoczesnymi urządzeniami. Koszt realizacji tych zadań to około 1,3 mln zł.

W celu przyłączenia nowych odbiorców, niezbędne było wykonanie projektu uzbrojenia ul. Rabatkowej w Osieku i ul. Szczęśliwej w Siedlcach. Obecnie opracowywane jest dokumentacja rozbudowy infrastruktury w miejscowościach: Chróstnik, Zimna Woda, Osiek (ul. Czereśniowa i Śląska) oraz  Krzeczynie Małym i Miłosnej.

Planowana jest także budowa nowych rurociągów tranzytowych pomiędzy miejscowościami Pieszków-Osiek, Siedlce-Czerniec oraz Karczowiska-Raszówka, jak również przebudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Odzyskanej i Bema w Raszówce oraz sieci wodociągowej na ul Św. Katarzyny w Osieku. Zadania te będą realizowane w kolejnych latach i mają na celu wymianę przestarzałej, często kilkudziesięcioletniej i wysoko awaryjnej infrastruktury na nową, spełniającą obowiązujące standardy techniczne. Ich koszt szacowany jest na około 3 mln. zł

 

Modernizacja sieci

Sieć przed wymianą