Urząd pracy logoPowiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłosił nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. To pieniądze dla około 20 osób bezrobotnych, które utraciły możliwość zarobkowania po 15 marca 2020 roku w związku z utratą pracy (w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło) lub zakończeniem działalności gospodarczej.

Średnia kwota dotacji ma wynieść 20 tys. zł. To dodatkowe środki pozyskane w ramach rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w związku z wystąpieniem COVID-19.

Przewidziane one są dla 15 osób bezrobotnych, mieszkańców terenów wiejskich i miejsko-wiejskich (za wyjątkiem mieszkańców miasta Lubina) oraz dla 5 osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Wnioski będą przyjmowane od 31 sierpnia do 11 września 2020 roku. Można będzie je składać osobiście w sekretariacie urzędu w pokoju nr 10 lub pocztą tradycyjną na adres urzędu.

Informacje dodatkowe oraz o wymaganych dokumentach