To Dzień Pracownika Socjalnego, święto i okazja do uznania, podziękowania za pracę – trudną, odpowiedzialną, wymagającą ofiarności, zaangażowania nie tylko pracownikom socjalnym ale wszystkim pracownikom pomocy społecznej.

Pracownik socjalny jest zawsze na pierwszej linii, a prowadzona przez niego praca socjalna pomaga w rozwiązywaniu problemów osób i rodzin,  ograniczając tym samym problemy społeczności lokalnej.

Z okazji tego święta wójt Tadeusz Kielan złożył pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek oraz trud wkładany w codzienną pracę.

–  Wasz zawód wymaga nie tylko fachowej wiedzy, ale także niezwykłej empatii, tak ważnej w procesie wspierania osób, które znalazły się w sytuacji trudnej i kryzysowej. Niezwykle ważnym elementem tej profesji jest umiejętność motywowania osób potrzebujących pomocy do zmagania się z trudnościami i problemami, które często wydają się nie do przezwyciężenia. To pracownik socjalny jest osobą, która daje nadzieję na godne życie i pomaga dostrzec sens codziennych zmagań – mówi Tadeusz Kielan.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie pracuje 38 osób,  w tym dziewięć opiekunek. Z aktualnych danych wynika, że z różnych form socjalnego wsparcia korzysta  około  6%  mieszkańców gminy Lubin.

Od pracownika socjalnego, jego kwalifikacji, profesjonalizmu, zaangażowania, poczucia misji, empatii w stosunku do drugiego człowieka, zależy los wielu osób i ich rodzin.

– Czas pandemii pokazał, że jako grupa zawodowa pracownicy GOPS-u uczą się i przystosowują szybko do zmieniającej się rzeczywistości – mówi Mariola Jaszczak, dyrektor GOPS w Lubinie. – Ograniczenia związane z pandemią  budziły w pracownikach  kreatywność i twórcze myślenie w rozwiązywaniu nowych problemów. Dbaliśmy skutecznie  to, by nie ucierpiała żadna rodzina, osoba samotna czy dziecko.

Pomoc socjalna to nie tylko pieniądze. Pracownicy socjalni wzmacniając, motywując, budząc poczucie godności, podnoszą samoocenę i wiarę w siebie. Pomagają więc osobom i rodzinom przywrócić zdolność do prawidłowego pełnienia ról społecznych. Budzą też poczucie mocy sprawczej w życiu, czym realnie wpływają na jego jakość.