Krzeczyn Mały, Czerniec, Gorzelin i Kłopotów  – monografie tych miejscowości dołączyły w tym roku do zbioru  publikacji wydawanych przez gminę, których autorem jest Henryk Rusewcz.

– W tych opracowaniach można znaleźc miejsca i ludzi, którzy pozostawili po sobie wyraźne i znaczące ślady, a ich działalność oraz osiągnięcia trwale wpisały się na kartkach historii naszej „Małej Ojczyzny”. Mam nadzieję, że będzie to zachęta do dalszego odkrywania i zgłębiania dziejów konkretnych miejscowości – pisze we wstępach do monografii Tadeusz Kielan wójt gminy Lubin.

Każda z publikacji oprócz wiadomości historycznych zawiera wiele atrakcyjnych fotografii, map i ciekawostek.

W ciągu ostatnich kilku lat wydano aż 22 monografie, które obrazują początki oraz dawne i współczesne dzieje sołectw Gminy Lubin.  Oprócz czterech nowych publikacji, czyli monografii Krzeczyna Małego, Czerńca, Gorzelina i  Kłopotowa, gmina sfinansowała publikacje opisujące historię:  Zimnej Wody, Osieka, Obory, Chróstnika, Siedlec, Niemstowa, Szklar Górnych, Ustronia, Krzeczyna Wielkiego, Miłoradzic, Składowic i Zalesia,  Pieszkowa, Raszówki wraz Lipinami , Księginic, Gorzycy i Bolanowa, Raszowej i Raszowej Małej, Gogołowic oraz Liśca.

Monografie są dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszówce i jej oddziałach oraz w bibliotekach szkolnych.