Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.Celem rządowego programu jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka), stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w  kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Maksymalna wysokość wsparcia dla szkoły uzależniona została od liczby uczniów. Sześć szkół naszej gminy otrzymało łącznie 340 000 zł, w tym:

  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim   60 000 zł
  • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niemstowie  60 000 zł
  • Szkoła Filialna w Osieku  30 000 zł
  • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Raszówce  70 000 zł
  • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach  60 000 zł
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych 60 000 zł

Uzyskane dofinansowanie stanowi 100 % kosztów zadania zgodnie ze złożonymi przez szkoły wnioskami. Wsparcie przekazywane zostało w całości z góry, bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Jednym z warunków programu jest konieczność wydatkowania co najmniej 60% wsparcia otrzymanego przez szkołę do końca 2021r., a nie więcej niż 40% – w 2022 r.

Pieniądze zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia podstawowego i dodatkowego z katalogu wyposażenia programu. Do obligatoryjnego wyposażenia podstawowego należą:

  • drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.);
  • mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami;
  • sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.);
  • stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Udział w Laboratoriach Przyszłości pozwala na sfinansowanie zakupu wyposażenia, które już od 2022 roku będzie obowiązkowe w każdej szkole podstawowej.

Szkoła, decydując o wyborze wyposażenia, może zdecydować się na takie, które w największym stopniu odpowiada potrzebom i możliwościom placówki. Wyposażenie Laboratoriów Przyszłości może być wykorzystywane w realizacji podstawy programowej, na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań lub też w przygotowaniach do konkursów.

Nowoczesny sprzęt uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko w ramach zajęć obowiązkowych, ale i pozalekcyjnych.

Szkoły podstawowe, które otrzymały wsparcie finansowe na zakup sprzętu technicznego w ramach programu, zobowiązane są do spełnienia określonych wymogów, w tym również  w zakresie identyfikacji wizualnej.