43 sesja Rady Gminy LubinPomimo trwającej przerwy wakacyjnej, dnia 26 lipca 2022 roku odbyła się 43 sesja Rady Gminy Lubin. Została zwołana w tzw. trybie nadzwyczajnym na wniosek wójta Gminy Lubin, ze względu na konieczność podjęcia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na remont trzech odcinków dróg powiatowych w miejscowościach Niemstów, Czerniec i Raszówka.

W podjętej uchwale Rada Gminy zdecydowała, że na pomoc finansową Gmina Lubin przeznaczy w 2023 r. kwotę 1 500 000,00 zł.

Ponadto podczas sesji Radni podjęli uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Św. Floriana we wsi Krzeczyn Wielki oraz ul. Poziomkowa we wsi Obora, a także uchwalili zmiany do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin dla obszarów położonych w obrębach: Buczynka, Bukowna, Chróstnik, Czerniec, Gola, Gorzelin, Gorzyca, Kłopotów, Krzeczyn Mały, Krzeczyn Wielki, Księginice, Miłosna, Niemstów, Obora, Osiek, Pieszków, Raszowa, Raszowa Mała, Raszówka, Składowice, Szklary Górne, Ustronie i Wiercień.