46.  sesja Rady Gminy Lubin Trzynaście uchwał przyjęli na ostatniej sesji gminni radni. Dominowały kwestie związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Nadano również nowe nazwy ulic i dokonano zmian w budżecie.

Radni przyjęli  także uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Lubin.

Przegłosowano również uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubin na lata 2022-2026. Gmina ma dziś 63 lokale mieszkalne, ich stan techniczny uzależniony jest od wieku budynków i dotychczasowych remontów. Według danych na koniec ubiegłego roku w stanie dobrym było 46 lokali, 14 w dostatecznym i 2 w złym. Na koniec przyszłego roku te dane mają się zmienić i wyglądać odpowiednio: 56, 8 i 0.

Na sesji przyjęto uchwały dotyczące uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębów:  Raszówka i  Raszowa.

Jednocześnie podjęto kilka uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla fragmentu obrębów:  Gogołowice, Gorzelin i  Kłopotów.

Zdecydowano również o nadaniu nowych nazw  ulic, najwięcej nowych ulic powstało w Karczowiskach to: Cisowa, Jodłowa, Bukowa, Grabowa, Jesionowa, Lipowa, Świerkowa, Dębowa, Sosnowa.

Nową nazwę ulicy zyskały także Siedlce i będzie tam Miodowa.

Przyjęto również uchwałę zmieniająca budżet gminy Lubin na rok 2022.  Łączną kwotę dochodów i wydatków zwiększono o ponad 3,8 mln złotych.