Przypominamy, że jutro w południe  nastąpi całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników. Ma to związek wprowadzeniem nowych dokumentów. Dlatego 5 listopada tylko w godzinach porannych będzie możliwość załatwienia spraw związanych z dowodami osobistymi.

Od 8 listopada wydawane będą nowe dowody osobiste, które będą zawierać odciski palców oraz podpis ich posiadacza. Dzięki temu nowe dokumenty mają być bardziej bezpieczne.

W związku z tą zmianą, wnioski o wydanie dotychczasowych dokumentów tożsamości przyjmowane będą wyłącznie do 5 listopada do południa. Nie można będzie po godzinie 12 złożyć żadnego wniosku, unieważniać ani odbierać dowodów osobistych.

Od najbliższego poniedziałku złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu  będzie wymagało wizyty w urzędzie. Pierwszy raz przy złożeniu wniosku i  pobraniu odcisków palców, drugi raz odwiedzimy urząd przy odbiorze dokumentu. Więcej na ten temat pisaliśmy w aktualnościach 27 października.