Dzięki współpracy nawiązanej przez naszą gminę z Centrum Technologii Energetycznych ze Świdnicy oraz 13 innymi gminami z terenu Dolnego Śląska został w ostatnich latach zrealizowany największy projekt grantowy  w naszym województwie. Nosił nazwę „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej”,  mieszkańcy zaś umownie określali go „PV Projektem”.  W wyniku jego realizacji, mieszkańcy mogli liczyć na atrakcyjne dofinansowanie, nawet do 85% kosztów zakupu i montażu własnej instalacji fotowoltaicznej.

PV Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Również ze względu na głębokie wsparcie doradczo-inżynierskie, na jakie mogli w nim liczyć mieszkańcy, zainteresowani własnym źródłem energii. Chociaż instalacje, które powstały w ramach PV Projektu, służą mieszkańcom już od 4-5 lat, to w dalszym ciągu znakomicie pełnią swoją rolę. Swoim właścicielom przyniosły już szereg wymiernych korzyści, a w dzisiejszej rzeczywistości gwałtownie rosnących cen energii, okazują się prawdziwą ulgą dla domowych budżetów.

Instalacje te doskonale zdają też próbę czasu. Potwierdziły to bardzo pozytywne wyniki kontroli, przeprowadzone na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego przez Dolnośląską Instytucję Finansującą w ostatnich miesiącach.  Co jednak najważniejsze, potwierdzają to także opinie samych mieszkańców, z którymi wciąż pozostaje w kontakcie koordynator PV Projektu – świdnickie CTE.  Opinie te, sformułowane imiennie, można znaleźć na:  stronie https://cte.fea.pl/referencje-pv-projekt

Nasza gmina oraz koordynator  dziękują mieszkańcom za zaangażowanie, zaufanie jakim obdarzyli to przedsięwzięcie, życzliwą wyrozumiałość i współpracę, tak ważną w trakcie całej realizacji PV Projektu, jak i wizyt kontrolnych, jakie odbywały się w ostatnim czasie.