SUW z zewnątrz.Odpowiadająca za dostawy i jakość wody dla miejscowości Obora Stacja Uzdatniania Wody zostanie rozbudowana. Środki na pierwszy etap prac w wysokości 900.000 tys. zł pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia dla gmin popegeerowskich.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin, w związku z powracającymi problemami z dostawą wody w miejscowości Obora, do prac projektowych rozbudowy SUW przystąpiło już w 2018 r.

Dokumentacja jest gotowa, co pozwoli rozpocząć realizację inwestycji natychmiast po podpisaniu umowy z RFIL i rozstrzygnięciu przetargu.

Obecna technologia jest nieefektywna i niedostosowana do stale zwiększającej się liczby mieszkańców miejscowości Obora, co powoduje częste – zwłaszcza w okresie letnim – przeciążenia systemu.

Modernizacja stacji uzdatniania (obok zasilenia części miejscowości z miejskiej sieci wodociągowej), jest kluczowa dla poprawy zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Obora oraz zabezpieczenia jej na potrzeby przeciwpożarowe.

Zadanie polegające na przebudowie i rozbudowie istniejącego obiektu, ze względów finansowych, podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje m.in. przebudowę istniejącego budynku w zakresie niezbędnym do montażu zestawu hydroforowego II stopnia wraz armaturą i urządzeniami, budowę zbiornika wody uzdatnionej o poj. 100 m3, budowę sieci międzyobiektowych, instalacje elektryczne, sanitarne oraz automatykę  i sterowanie.

– Budowa zbiornika zapasu wody pozwoli ją zmagazynować, by można było wodę wykorzystać w momentach największego zapotrzebowania na wodę. Umożliwi również stabilną pracę technologii uzdatniania wody. Przełoży się to na lepsze partery fizykochemiczne produkowanej wody, jak również podniesie ciśnienie panujące w sieci wodociągowej. Wymiana urządzeń na nowoczesne, spełniające wymogi wysokiej sprawności, ograniczy zużycie energii – tłumaczy Wojciech Dziwiński, prezes PGKGL.

W etapie drugim zaplanowane prace obejmujące remont budynku technologicznego oraz obudów studni głębinowych wraz z wymianą wyposażenia, remont zbiornika wód popłucznych, zagospodarowanie terenu stacji wraz z wymianą ogrodzenia i budową instalacji oświetlenia terenu.