Zebranie OSP CzerniecDruhowie z Czerńca w uroczysty sposób podsumowali ubiegłoroczną działalność i przedstawili plan na rok bieżący. Zebranie sprawozdawcze było także okazją do nagrodzenia dh Andrzeja Łępickiego Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy, dla uczczenia pamięci druhów, którzy odeszli na wieczną służbę. Jednostka w Czerńcu liczy 27 druhów, w tym jednego członka honorowego. W tym roku planuje przyjąć trzech nowych członków, w tym jedną kobietę.

– Lubię rozpoczynać gratulacje dla naszych jednostek OSP słowami  „druhny i druhowie”, bo cieszy mnie, że kobiety coraz częściej, i coraz bardziej angażują się w służbę. Gratuluję zarządowi uzyskania absolutorium i cieszę się z codziennej współpracy, jaką prowadzicie zarówno z sołtysem, księdzem proboszczem, jak i mieszkańcami – mówił wójt Tadeusz Kielan.

W zebraniu wzięli udział licznie zaproszeni goście, m.in. była sołtys Czerńca Lilia Chudy, radna i nowa sołtys Joanna Pietruszka, Ewa Gil – sołtys Kłopotowa, Stanisław Ryniec – sołtys Siedlec, Wojciech Dziwiński prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin oraz komendant PSP Eryk Górski.

W ubiegłym roku OSP Czerniec wyjeżdżała na cztery akcje ratunkowe, w tym dwa razy gaszono pożary. We wszystkich tych akacjach uczestniczył druh Paweł Kotarbiński. Jednostka systematycznie doposaża się w nowy sprzęt, w ubiegłym roku  kupiono m.in. pompę pływającą. W tym roku  strażacy mają w planach m.in. odnowienie garażu.

Zebranie było także okazja do specjalnego wyróżnienia dla dh Andrzeja Łępickiego, któremu wręczono Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa.