Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w CzerńcuMinutą ciszy poświęconą pamięci ofiar wojny na Ukrainie oraz Renacie Jężak, byłej sołtys Czerńca, rozpoczęło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerńcu. Władze OSP jednogłośnie otrzymały absolutorium i wiele gratulacji od wójta i komendanta PSP w Lubinie.

OSP Czerniec liczy 27 osób, w podsumowywanym 2021 roku reprezentanci tej jednostki otrzymali znaczące odznaczenia: Złoty Krzyż Floriana, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza oraz tytuł Strażak Roku.

W ubiegłym roku ochotnicy brali udział w czterech akcjach ratowniczych, w tym w gaszeniu jednego pożaru. We wszystkich tych akcjach brał udział druh Marek Nowicki. Jednostka systematycznie kupuje nowy sprzęt i wyposażenie, w ubiegłym roku oprócz rękawic, pasów czy butów kupiono także hydronetkę i gaśnice. Przygotowano także fundamenty pod garaż blaszany, zamontowano garaż i założono instalację świetlną.  W ramach prac społecznych udrożniono przy kościele przepust melioracyjny.

W tym roku planowane są dalsze prace przy garażu blaszanym, m.in. montaż regałów oraz odnowienie garażu samochodowego. Jednostka planuje też zakupić pompę pływającą. OSP zamierza dalej aktywnie wspierać i współpracować z radami sołeckimi. W specjalny sposób – dyplomami dziękowano  Ewie Gil – sołtys Kłopotowa oraz  Lilii Chudy – sołtys Czerńca oraz radom sołeckim obu miejscowości.

– Gratuluję jednogłośnie otrzymanego absolutorium i dziękuję za waszą pracę w tym trudnym okresie. Jesteście tutaj bardzo potrzebni, gwarantując poczucie bezpieczeństwa. Ja zawsze podkreślam jak ważna jest nie tylko wasza ratunkowo-gaśnicza działalność, ale także ta społeczna i prewencyjna – mówił Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

Do gratulacji i życzeń przyłączał się Eryk Górski, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie.

– Wasze plany i zamierzenia to gwarancja dalszego rozwoju waszej jednostki, za co mocno trzymam kciuki. Od nowego roku funkcjonuje ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych, która daje wam szereg przywilejów, nakładając jednocześnie nowe obowiązki na PSP. To przede wszystkim szeroki zakres szkoleń, które będą realizowane przez PSP – mówił komendant Górski.

Strażacy z gminnych jednostek OSP są bardzo zainteresowani nowymi możliwościami rozwoju. Jak podkreślał wójt, to bardzo ważne, bowiem dla gminy warto utrzymywać straż nawet wtedy, gdyby miała wyjechać w danej miejscowości tylko kilka razy w ciągu roku. Bowiem zawsze ratuje wtedy mienie, zdrowie i bezcenne życie ludzkie.