Sesja obrady.Rada Gmina Lubin przyjęła sprawozdanie w wykonania budżetu za 2020 r. i udzieliła wójtowi absolutorium. Głosowanie poprzedziło przedstawienie raportu o stanie gminy. To podsumowanie rocznej działalności wójta.

– Bardzo dziękuję za udzielone mi votum zaufania i absolutorium, bo dowodzą one aprobaty dla działań, które podjęliśmy w 2020 roku. Jak wszyscy wiemy, był to rok wyjątkowo trudny, a mimo tego dla naszej gminy bardzo dobry. Udało nam się pozyskać ponad 12 mln złotych z funduszy zewnętrznych, co jest najwyższą kwotą w historii gminy. W tym roku poprzeczkę ustawiamy sobie jeszcze wyżej i działamy, bo to bardzo dobry czas dla samorządów takich, jak nasz. Nie możemy tego momentu przegapić – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

Za udzieleniem wójtowi absolutorium głosowało 12 z 13 obecnych na sesji radnych, jeden wstrzymał się od głosu.

Ubiegłoroczny budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 122 307 635 zł, wydatki ogółem wyniosły 112 934 732 zł.

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Lubin w 2020 roku były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące ponad 24% wszystkich dochodów Gminy.

Drugim najważniejszym źródłem dochodów Gminy jest podatek od nieruchomości, który w 2020 r. wykonano na poziomie 22,8 mln zł.

W ramach zrealizowanych wydatków, w 2020 r. Gmina Lubin najwięcej środków wydatkowała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny.

Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+” oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. W 2020 r. zrealizowano je na poziomie 28,4 mln zł.

Drugim wydatkotwórczym obszarem funkcjonowania Gminy w 2020 r. była oświata i wychowanie. Gmina przeznaczyła na realizację zadań oświatowych ponad 24 mln zł co stanowiło blisko 21% wydatkowanych środków. Obecność nakładów oświatowych na drugim miejscu w strukturze wydatków Gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce.