Zajęcia  ze względu na niesprzyjającą w tym dniu pogodę, odbyły się w sali, a nie jak planowano, w ogrodzie „Freya”  w Bukownej.  Założeniem tej wspólnej zabawy było rozbudzenie ciekawości świata i przyrody nas otaczającej poprzez wszystkie zmysły.

Warsztaty „Aktywni seniorzy pewni swoich możliwości” były okazją do poznania siebie inaczej, odkrywania swojej ekspresji, uświadomienia swoich talentów i możliwości. Zadania, które uczestnicy spotkania wykonywali z dużą starannością i zaangażowaniem, wzmacniały ich poczucie własnej wartości.

– Były na przykład zadania pod hasłem „jak postrzegają mnie inne osoby”, czy też zabawa w kreatorów mody, która pokazała jak wielki potencjał twórczy i duże poczucie humoru mają seniorzy – mówi  Grażyna Staronka, instruktorka edukacji ekologicznej i przyrodniczej, edukatorka z zakresu interaktywnych metod kreatywności, współpracująca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku.

Za pomocą słów, obrazów, gestów  bawiono się także w „przysłowia lub znane określenia”, dzięki czemu  doskonalona była wymiana informacji pomiędzy uczestnikami warsztatów.