Zakończyły się dwuletnie prace konserwatorskie zabytkowej ambony w kościele filialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowej. Umowa dotacyjna podpisywana była z Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Niepokalanego Serca NMP w Raszówce.

Tegoroczny, drugi etap prac obejmował pełną konserwację lica ambony, obrazów czterech  ewangelistów. Wykonano monochromie i złocenia z wyłączeniem kolumn, ich kapiteli oraz baz, ślimaków i kartusza oraz pełną konserwacją techniczną i estetyczną odwrocia kosza ambony, a także podniesiono pulpit kosza ambony.

Wartość realizacji zadania wynosiła 30.141,03 zł, z czego Gmina Lubin dofinansowała 30.000 zł.

W ubiegłym roku Parafia Rzymsko-Katolicką pw. Niepokalanego Serca NMP w Raszówce otrzymała wsparcie na pierwszy etap konserwacji ambony, który obejmował polichromie, złocenia i srebrzenia baldachimu ambony. Dokonano wówczas także wzmocnienia strukturalnego wszystkich warstw technologicznych, uzupełnienia ubytków oraz scalenia kolorystycznego warstwy malarskiej. Dotacja wyniosła 20.000 zł.

W 2018 roku  malowano wnętrza wraz z naprawą tynków wówczas przeznaczono na ten cel 50.000 zł