Aneksowanie porozumienia w sprawie ZITSamorządowcy z subregionu legnicko-głogowskiego zrzeszeni formalnie w porozumieniu pod nazwą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Legnicko-Glogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zadeklarowali oficjalnie chęć przedłużenia porozumienia. Ma to związek z opóźnieniami w sprawie unijnych funduszy dla naszego województwa.

W styczniu 2020 roku Deklarację o Współpracy – poprzedzającej utworzenie ZIT Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, podpisało 31 prezydentów, starostów, burmistrzów i wójtów z naszego terenu. Liderem tego porozumienia jest Legnica. Mottem przewodnim powstania ZIT było zadbanie o interesy samorządów w kolejnej alokacji środków, w szczególności unijnych.

Dziś to grono samorządowców liczy już 33 członków a w niedalekiej przyszłości dołączy do niego gmina Męcinka i powiat głogowski. Z uwagi na brak zatwierdzonego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDŚ 2021-2027) oraz brak możliwości wydania opinii przez Instytucję Zarządzającą RPO WD dla projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027, w celu kontynuowania prac nad tym porozumieniem konieczne stało się przedłużenie ich terminu do 30 grudnia tego roku i anektowanie porozumienia.

Ze względu na duża liczebność stron tego dokumentu podpisywanie aneksów organizowano na przestrzeni kilku dni w kilku urzędach naszego regionu.

Przypomnijmy, że gmina Lubin ubiega się w ramach ZIT-u o pieniądze na realizację czterech dużych przedsięwzięć

– To przede wszystkim kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz gminnych budynków mieszkalnych oraz rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy, ale również budowa infrastruktury transportu publicznego Raszówce. Chcemy tam stworzyć miejsce pod hasłem „Park&Ride”, czyli zostaw auto i jedź pociągiem – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

Gmina chce też zrealizować duży projekt związany z promowaniem i ochroną materialnego dziedzictwa kulturowego. W Księginicach planuje się zorganizować centrum wystawiennicze dolnośląskiego dziedzictwa kulturowego.