Diagnoza Problemów Społecznych na terenie gminy Lubin to najnowsze badania które są realizowane na zlecenie samorządu. Zachęcamy wszystkich do wypełnienia anonimowego  kwestionariusza ankiety internetowej.

Informujemy, że od 23 kwietnia do 28 maja 2021 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych, dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Lubin.

Badania realizowane są metodą internetową, wystarczy przejść  umieszczonym tu  linkiem do kwestionariusza ankiety internetowej Zachęcamy do udziału w badaniu. Nie ma tutaj dobrych ani złych odpowiedzi, ważne, aby były szczere. Ankieta jest anonimowa. Wszystkie informacje będą analizowane wyłącznie statystycznie.