Cztery szkoły podstawowe z terenu gminy Lubin wzięły udział w programie realizowanym przez gminę w ramach projektu Fundacji Polska Miedź pod hasłem „Działania na rzecz rodziny w Zagłębiu Miedziowym”.

Program adresowany był do uczniów klas VII i VIII, i ukierunkowany na ograniczenie zachowań problemowych (używanie alkoholu, narkotyków, wczesne zachowania seksualne, przemoc rówieśnicza, pornografia, nauka radzenia sobie z emocjami) realizowany w formie mityngów w dużych grupach. W programie uczestniczyli także rodzice oraz kadra pedagogiczna.

W realizacji programu w gminie Lubin udział wzięły 231 osoby, w tym 60 nauczycieli, 14 rodziców i 157 uczniów z czterech szkół: SP Krzeczyn Wielki, SP Raszówka, SP Szklary Górne, SP Niemstów.

Program odwoływał się do marzeń i pragnień młodych ludzi związanych ze szczęściem w życiu osobistym i w miłości oraz realizacją życiowych pasji. Jego celem było jednoczesne zapobieganie różnym zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży.

Prowadzący zajęcia, podsumowując wszystkie działania stwierdzili, że w każdym z poruszanych aspektów zachowań tj. unikanie alkoholu, narkotyków, kontaktów seksualnych, przemocy, radzenia sobie z emocjami, w większości uczniowie zadeklarowali chęć zdrowego stylu życia. Wysoki odsetek osób zachęconych do przyjęcia zachowań pozytywnych jest ważnym wskaźnikiem odbioru programu przez młodzież i istotnym potwierdzeniem, że praca oparta na podejściu zintegrowanym jest efektywna.

Koszty realizacji projektu były finansowane  ze środków gminy i Fundacji Polska Miedź, z których każda ze stron zainwestowała 12 tysięcy złotych.