sesja rady gminyNa wniosek wójta radni gminy Lubin uchwalili nowe, wyższe stawki dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Uchwała ma wejść w życie w lipcu tego roku. W praktyce obniży ona rachunki za  wodę i ścieki, które płacą mieszkańcy.

Zgodnie z  ustawą  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  Rada  Gminy  może  podjąć  uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo -kanalizacyjnemu.

Mając na uwadze sytuację społeczno-ekonomiczną mieszkańców gminy Lubin, ochronę ich interesów  i odciążenie w opłatach ponoszonych za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, wójt zaproponował, a rada się zgodziła, by zwiększyć dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W praktyce dopłata wzrośnie o dodatkowe 2 zł do dotychczas obowiązującej dopłaty do 1 m3 dostarczonej wody i 30 gr do dotychczas obowiązującej dopłaty do 1 m3 odprowadzonych ścieków.

–  Przeznaczamy w tym roku ponad 18 milionów złotych na rozwój i porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Większość tych pieniędzy pochodzi z rządowych dotacji. Skoro mamy takie wsparcie i nie musimy przeznaczać na te inwestycje własnych środków, zdecydowałem że możemy wesprzeć mieszkańców i zwiększyć dopłaty do wody i ścieków, co pozwoli trochę odciążyć domowe budżety – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

Nowe ustalone dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przekazywane do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o., obowiązywać będą na terenie gminy Lubin od dnia 1 lipca. Dzięki temu nowe, obniżone stawki dla mieszkańców będą wynosić:

  • Było  8,97 zł –  będzie 6,97 zł. 8,05 zł brutto  za 1 m3 wody dostarczonej do „l” grupy taryfowej odbiorców usług dostawy wody
  • Było  9,32 zł  – będzie 9,02  zł brutto za  1 m3 ścieków odebranych od „1″ grupy taryfowej usług odbioru ścieków,
  • Było 11,76 zł  – będzie 9,76  zł brutto za 1 m3 wody dostarczonej do „2″ grupy taryfowej odbiorców usług dostawy wody,
  • Było  14,03 zł  – będzie 13,73 zł brutto za 1 m3 ścieków odebranych od „2″ grupy taryfowej usług odbioru ścieków.