Po wielu latach starań, pracownicy Urzędu Gminy Lubin  pozyskali pieniądze na budowę sieci szerokopasmowej na obszarze gminy, która umożliwi zainteresowanym gospodarstwom domowym dostęp do szybkiego internetu. Gmina otrzymała na ten cel prawie 5 milionów złotych z Funduszu Szerokopasmowego.  Warto już teraz złożyć deklarację zamiaru korzystania z takiego internetu!

Dostępność do szybkiego internetu na terenach wiejskich jest znacznie gorsza niż w miastach. Jednocześnie to z miast ludzie migrują na wieś i oczekują dobrej jakości usług internetowych.

Do tej pory nasz samorząd wykorzystał program  unijny „Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu”, którego celem było zwiększenie dostępności usług internetowych osobom, które doświadczały zjawiska wykluczenia cyfrowego, zarówno z powodu trudnej sytuacji materialnej ich gospodarstw domowych, bądź stopnia niepełnosprawności, jak i fizycznych barier w dostępie do Internetu.   To jednak nie zaspokoiło rosnących oczekiwań i potrzeb mieszkańców, a jednocześnie gmina nie miała możliwości wpływu na rozwój sieci szerokopasmowych, w tym realizowanych przez inne podmioty.

– Z analiz danych i ankiet wynika, że do tej pory ok. 25% gospodarstw domowych ma dostęp do internetu dobrej jakości, to zdecydowanie za mało w stosunku do potrzeb. Szczególnie, że w ostatnich latach do sieci przeniosła się część pracy, nauki czy też codziennych czynności takich jak zakupy, załatwianie spraw urzędowych, czy medycznych. Teraz korzystając z  pozyskanego dofinansowania będziemy mogli za pośrednictwem wybranej firmy telekomunikacyjnej wykorzystać w szerszym zakresie istniejącą infrastrukturę oraz wybudować wiele kilometrów nowej sieci. Tym samym większość gospodarstw domowych powinno uzyskać szybkie łącze – mówi Anna Marzec, kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Urzędu Gminy Lubin.

Gmina Lubin otrzymała dotację celową w ramach Funduszu Szerokopasmowego 2022 w  wysokości 4 944 080 zł. Ta kwota stanowi 80% planowanego budżetu projektu określonego we wniosku o dotację w wysokości 6 180 100 zł. Pozostałe 20% środków pochodzić będzie z budżetu gminy Lubin

– To bardzo dobra wiadomość dla naszych mieszkańców, która rozwiąże wiele codziennych problemów – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin. – Poprawi to znacznie komfort pracy i rozrywki z wykorzystaniem internetu w wielu gospodarstwach domowych. Chcemy także wykorzystać tę sieć do systemu inteligentnego korzystania z oświetlenia ulicznego, monitoringu wizyjnego gminnych obiektów, czy też zdalnego odczytu wodomierzy.

Planowana realizacja projektu może potrwać do końca grudnia 2024 r.  Przed urzędnikami wybór przedsiębiorcy telekomunikacyjnego oraz zebranie oficjalnych deklaracji od mieszkańców. Kolejne to m.in. uzgodnienia, różne dokumentacje, budowa infrastruktury i na końcu budowa przyłączy abonenckich.

Zachęcamy do wypełnienia i złożenia deklaracji w tej sprawie. Wcześniejsze ankiety służyły do zdiagnozowania problemu  w celu ubiegania się o pieniądze na ten cel, jednakże nie spełniają one wymogów  aktualnie wymaganej deklaracji.

Deklaracja_internet_światłowodowy (PDF 200 KB)