Stowarzyszenie Euro-Concret w partnerstwie z Eurowektor sp. z o.o. od lutego 2021r. realizuje projekt „Kreator„- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska.  W ramach projektu uczestnik będzie mógł otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 38 650 zł:  23 050 zł na inwestycje i maksymalnie 2600 zł przez pół roku na bieżące funkcjonowanie firmy. Przyznanych ma zostać aż 108 takich dotacji.

Do projektu zostanie zrekrutowanych 120 osób w tym 72 kobiety  i 48 mężczyzn .Co najmniej 12 uczestników projektu  będzie osobami  zamieszkującymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

O przyznanie bezpłatnej i bezzwrotnej dotacji na start własnej firmy mogą ubiegać się osoby w wieku 18-29 lat, zamieszkujące lub/i uczące się na terenie woj. dolnośląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. i pozostają osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy. Szczegóły na stronie internetowej.

Wszystkie osoby, które chcą uzyskać dotację i zakwalifikują się do uczestnictwa w projekcie dodatkowo otrzymają bezpłatnie: szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo eksperta dotacyjnego i pomoc w napisaniu biznesplanu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Zgłoszenia do udziału w projekcie, w ramach naboru uzupełniającego, przyjmowane są  w okresie od 09.06.2021 do 28.06.2021.

Prowadzący nabór chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania. Kontakt: tel. 500 520 027, e-mail: stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com.

Projekt „Kreator” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Euro-Concret to stowarzyszenie powstałe we Wrocławiu w 2003 r.  Głównym obszarem naszych  działań jest aktywizacja osób bezrobotnych, promocja przedsiębiorczości, wsparcie w postaci dotacji unijnych dla nowopowstających firm. Cele te realizowane są w oparciu o środki z funduszy strukturalnych UE, które Euro-Concret pozyskuje nieprzerwanie od wejścia Polski w struktury Wspólnoty. W ramach zrealizowanych przez Stowarzyszenie projektów  na przestrzeni ostatnich lat wsparcie uzyskało ponad 340 firm w łącznej kwocie ponad 12,5 mln zł. Wskaźnik funkcjonowania  powstających firm,  po okresie wsparcia finansowo-doradczego, kształtuje się na wysokim poziomie ok 70%.