Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Polkowicach corocznie odnotowuje ok. 50 wypadków w gospodarstwach. Zauważyć jednak można  powolny ale systematyczny wzrost świadomości zagrożeń  występujących podczas prac rolniczych, czemu zapewne sprzyja liczne akcje prewencyjne.

Tym razem KRUS zachęca do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym  zasad BHP w rolnictwie. Konkurs polega na rozwiązaniu krzyżówki. Odpowiednio ułożone litery według poniższego wzoru utworzą hasło , które należy przesłać wraz z imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu na adres: polkowice@krus.gov.pl w terminie do 31 maja 2022r.

Hasło należy utworzyć z liter w następującej kolejności  cyfr z krzyżówki:3-9-16-19-9_1-14-9.  Dwie   wylosowane  osoby które nadeślą poprawne hasło zostaną nagrodzone szlifierką kątową oraz zestawem narzędzi ufundowanymi przez KRUS OR we Wrocławiu.

W konkursie mogą brać udział rolnicy i członkowie ich rodzin  ubezpieczeni w KRUS. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Placówki Terenowej w Polkowicach.

krzyżówka (PDF 3 193KB)