Po roku przerwy spowodowanej pandemią, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje VI edycję konkursu kulinarnego Bitwa Regionów.  Konkurs ma za zadanie wyłonienie najlepszej potrawy regionalnej i odbywa się w dwóch etapach – wojewódzkim i ogólnopolskim. W dolnośląskiej kuchni odnaleźć można tradycje wszystkich regionów Polski. Siłą tego regionu jest różnorodność. Pokażmy to bogactwo kulinarne!

Pierwszy etap został przeniesiony do przestrzeni wirtualnej i jury będzie oceniało potrawy regionalne na podstawie przesłanego filmu wraz z opisem.

Zgłoszenia mogą przesyłać Koła Gospodyń Wiejskich posiadające osobowość prawną oraz stowarzyszenia, którym celem statutowym działania jest m.in. pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój kultury ludowej w tym lokalnej i regionalnej.

Film powinien być nie dłuższy niż dwie minuty i przedstawiać przygotowanie potrawy. Pula nagród w tym roku wynosi 35 tys. zł. Zgłoszenia można przesyłać do 30.06.2021 r. za pośrednictwem strony internetowej, gdzie dostępny jest także regulamin konkursu.