Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych wzięła w tym roku szkolnym  po raz udział w akcji „BohaterON”. Jej celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.

W tym roku ze względu na panująca sytuację związana z epidemią COVID -19 nie można było wykonać wielu pięknych kartek.  Zapoznano za to uczniów z założeniami projektu i jego ideą przewodnią.

Zajęcia dla dzieci najmłodszych zaczęły się pogadanką co to znaczy być patriotą. Przedszkolaki oraz uczniowie  klas najmłodszych wykonali kartki do albumu z życzeniami, które później wysłano.

W klasach starszych nauczyciele przeprowadzili lekcje związane z tą tematyką. Ponadto w holu szkoły powstała galeria zdjęć upamiętniających tamte wydarzenia. Celem jest edukowanie młodych pokoleń, wzmacnianie tożsamości narodowej oraz budowanie wrażliwości społecznej.