Dobiega końca drugi etap modernizacji boiska sportowego w miejscowości Kłopotów. Zakres zadania obejmował budowę obiektów szatniowo – sanitarnych wraz z instalacjami wewnętrznymi.

Powstały szatnie i sanitariaty dla zawodników i sędziego oraz toalety dla kibiców. Powierzchnia przy obiekcie została utwardzona, wykonana została ponadto zewnętrzna instalacja wodociągowa o długości ponad 400 m oraz  zamontowano zbiornik na ścieki z instalacją zewnętrzną.

Wartość inwestycji wyniosła 400 tys. zł.