Logotypy unijneUtraciłeś pracę i chcesz rozpocząć działalność gospodarczą? Możesz otrzymać prawie 42 tys. zł na założenie i prowadzenie działalności! Program Wsparcie dla Przedsiębiorców przeznaczony jest dla mieszkańców Dolnego Śląska.

W projekcie realizowanym przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. może wziąć udział 240 osób powyżej 30-go roku życia, które są:

  • osobami bez zatrudnienia i znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym: osoby 50 +, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami;
  • lub osobami ubogimi pracującymi;
  • lub osobami biernymi zawodowo;
  • lub osobami zatrudnionymi na umowy krótkoterminowe oraz osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;

Warunkiem koniecznym również, jest zamieszkanie na terenie województwa dolnośląskiego w szczególności na obszarach wiejskich.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 26.11.2021 r. do 09.12.2021 r.

Dokumenty do pobrania można znaleźć na stronie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Okres realizacji projektu: maj 2021 r. – czerwiec 2023 r.

Biuro Projektu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno–Zdrój, pokój A 201 (II piętro)
Telefon: 74 64 80 426, 74 64 80 400 lub +48 607731800
e-mail: monika.starzyk@darr.pl
www.darr.pl

Schemat udziału w projekcie

Dwuetapowy proces rekrutacji:

  • Etap I – składanie i ocena formularzy rekrutacyjnych oraz koncepcji biznesu.
  • Etap II – rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym pod kątem predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawowe wsparcie w ramach projektu:

  • Etap I – Ocena Predyspozycji Przedsiębiorczych – spotkania z doradcą zawodowym dla każdego z uczestników/czek projektu, w celu dopasowania zakresu wsparcia szkoleniowego i doradczego do potrzeb i możliwości.
  • Etap II – SZKOLENIA z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 56-godzinne, (dla osób zamieszkujących powyżej 50km od miejsca szkolenia zapewniamy noclegi i wyżywienie)
  • Etap III – DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – dla minimum 200 uczestników/czek projektu, w wysokości 23 050,00 zł/firma. Nie wymagamy wkładu własnego!
  • Etap IV – WSPARCIE POMOSTOWE – środki finansowe w kwocie do 1570,00 zł miesięcznie na firmę, wypłacane przez okres do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH! Nr RPDS.08.03.00-02-058/20. Dofinansowanie projektu z UE: 8 436 720,05 PLN