Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Chróstnik (zmiana obejmuje wyłącznie teren oznaczony na rysunku aktualnie obowiązującego planu symbolem US1 i KDW50 – dz. nr 270/152) i Raszówka (zmiana dotyczy utworzenia nowego przebiegu drogi publicznej celem utrzymania przejazdu kolejowo-drogowego kat. D w km 12,546 na szlaku Raszówka-Lubin Górniczy, linia 289)