Obsługa w urzędzie obywa się przy okienku. W związku z rosnącą liczbą przypadków zarażenia koronawirusem, a także trzema potwierdzonymi przypadkami zakażenia COVID 19 wśród pracowników, od dziś tj. 8 października 2020 r. wprowadzone zostają zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Kultury Gminy Lubin.

Decyzja Wójta Gminy Lubin podyktowana jest troską o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników. Obowiązywać będzie do odwołania. Urząd Gminy Lubin oraz podległe mu jednostki będą pracować w dotychczasowych godzinach, ograniczona do niezbędnego minimum zostaje jednak bezpośrednia obsługa mieszkańców. Wszystkie urzędowe sprawy prosimy załatwiać drogą telefoniczną, mailową, listownie  oraz wykorzystując platformę ePUAP.

Sprawy pilne wymagające bezpośredniego kontaktu będę załatwiane tylko po wcześniejszym uzgodnieniu przez telefon.

W takich przypadkach prosimy o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, będąc pewnym o dobrym stanie własnego zdrowia oraz z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznej odległości.

Otwarte jest tylko boczne wejście do Urzędu Gminy.

Kasy Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostają zamknięte. Wszelkie wpłaty, opłaty i podatki prosimy regulować wyłącznie poprzez przelewy bankowe.

Wpłaty dotyczące:

  • podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
  • podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych
  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego  wskazany w  decyzji ustalającej wysokość podatku.

Wpłaty dotyczące podatku rolnego i leśnego od osób prawnych oraz opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy: 44 8669 0001 0311 6863 2000 0001

Jesienna zbiórka odpadów odbywa się według harmonogramu.

Zgłoszenia  należy dokonać  do 7 dni przed terminem odbioru odpadów, telefonicznie tymczasowo pod numerem tel. PGKGL 76 8408174, wew. 49 lub u sołtysa miejscowości.

 

Najważniejsze numery telefonów i dane teleadresowe.

Urząd Gminy w Lubinie

Księcia Ludwika I 3

59-300 Lubin

tel. +48 (76) 8403-100

fax: +48 (76) 8403-140

 

Referat Spraw Obywatelskich (dowody osobiste):

tel. +48 (76) 8403-103 i 104

e-mail: kancelaria@ug.lubin.pl

skrytka ePUAP: /ug-lubin/skrytka

www.ug.lubin.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie

Księcia Ludwika I nr 3

59-300 Lubin,

tel. 76 817-18-68

tel.76 844-02-24

e-mail: gops@ug.lubin.pl

661 507 963 Zespól Pracy Środowiskowej

503 769 131 Zespół Pracy Środowiskowej

507 681 066 Komórka Świadczeń

fax : 76 817-18-68 wew. 30, 76 824-02-24 wew. 30

bip.gops.lubin.pl

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin sp. z o. o.

Księginice 14, 59-300 Lubin

tel. +48 691 944 010

tel. 76 840 – 8174

e-mail: sekretariat@pgkgl.pl

www.pgkgl.pl

zgłaszanie awarii tel. +48 691 944 023

 

Ośrodek Kultury Gminy Lubin

Ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

tel./fax: 76-844-82-33

e-mail: sekretariat@okgminalubin.pl

www.okgminalubin.pl

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce

Kolejowa 2A, 59-307 Raszówka

tel./fax 76 844 – 81 – 93

e-mail: gbp.olech@ug.lubin.pl