Przedstawiciele siedmiu samorządów oraz władze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  podpisali się pod wspólnym porozumieniem, w którym zadeklarowali  szeroką współpracę w sprawie powstania Cyklostrady Dolnośląskiej. To koncepcja sieci tras rowerowych,  które połączą ze sobą trzy województwa.

Prace nad koncepcją Cyklostrady Dolnośląskiej  trwają już od kilku miesięcy. Docelowo w województwie ma powstać 2 tysiące 200 kilometrów  tras dla cyklistów. We współpracy z  siedmioma samorządami wyznaczono pierwszą z głównych tras – określaną nazwą  „trasa miedziana”. Prowadzi ona od Przemkowa, przez Chocianów, gminę Lubin, miasto Lubin, Ścinawę, Wińsko aż do Wąsosza. Ma mieć 106 kilometrów i połączy trzy województwa: lubuskie, dolnośląskie i wielkopolskie. Turystycznie połączy także Dolinę Baryczy z Borami Dolnośląskimi.

Przedstawiciele wszystkich samorządów zadeklarowali szeroką współpracę w sprawie budowy ścieżek. Ma je poprzedzić porozumienie wstępne, później umowa o współpracy i na koniec umowa dotacyjna. Urząd Marszałkowski zadeklarował pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy i wsparcie organizacyjne, lokalne samorządy mają się zająć budową ścieżek.

– Trasa miedziana, która przebiega przez teren naszej gminy będzie wymagała budowy ścieżki łączącej Szklary Górne z Chocianowem oraz nowego odcinka w miejscowości Obora. Musi powstać także nowy odcinek łączący Lubin ze Ścinawą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła już przetarg na przygotowanie dokumentacji remontu tej drogi i przewiduje ona ścieżkę rowerową wzdłuż drogi – wyjaśnia Bartosz Chojnacki, zastępca wójta gminy Lubin.

Samorząd Województwa  liczy, że planowany rozwój infrastruktury rowerowej ma szansę stać się impulsem trwałej i masowej zmiany zachowań komunikacyjnych i transportowych mieszkańców. To także szansa na rozwój turystyki rowerowej. Realizacja projektu Cyklostrady przewidziana jest na co najmniej osiem lat i jest wzorowana na pracach prowadzonych już od kilku lat w województwie zachodniopomorskim.