Kobieta w przydomowym ogrodzieZ inicjatywy Rady Seniorów Gminy Lubin podejmujemy na terenie naszej gminy nowe wydarzenie pn. MIESIĄC OTWARTYCH OGRODÓW, którego ideą jest zachęcenie mieszkańców do otwarcia i prezentacji swoich ogrodów innym mieszkańcom, turystom, pasjonatom różnego rodzaju zieleńców. Udostępnić można zarówno okazały ogród czy sad, jak i mały ogródek, warzywnik, zielnik, skalniak, ogród rekreacyjny czy wypoczynkowy, ciekawie zagospodarowany botanik.

Mile widziane są także miejsca z żyjącymi w ogrodach małymi zwierzątkami, owadami, ptakami typu: pasieki, małe zagrody zwierzęce, ptaszarnie, wybiegi itp. Zachęcamy zatem do włączenia się w akcję i pokazania swoich oaz, które mogą stanowić inspirację dla innych, źródło wymiany doświadczeń, wymiany nasion i sadzonek, nawiązanie nowych relacji itd. Zaczynamy od pokazu ogrodów w miesiącu czerwcu br. wyłącznie w soboty lub niedziele.
Obowiązują zasady:

1. Każdy ogród będzie otwarty tylko jeden raz w okresie trwania akcji.
2. Czas pobytu / otwarcia ogrodu do 3 godzin zegarowych ustalone przez gospodarza posesji.
3. Właściciel ogrodu jest obecny w tym czasie i pozostaje do dyspozycji odwiedzających.
4. Ogrody udostępniane są nieodpłatnie.
5. Gospodarz ogrodu podczas jego otwarcia może wprowadzić dodatkowe elementy m.in. pokazy, warsztaty, plenery, degustacje i inne. Dodatkowe atrakcje są nieobowiązkowe i nieodpłatne.

Przystępując do akcji należy wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY złożyć najpóźniej do dnia 23 maja 2023 r. w kancelarii Urzędu Gminy zs. 59-300 Lubin ul. Księcia Ludwika I nr 3 osobiście lub drogą listowną czy elektroniczną (dokument podpisany i zeskanowany) na adres: kancelaria@ug.lubin.pl lub na skrzynkę ePUAP: /ug-lubin/skrytka.

Na podstawie złożonych deklaracji uczestnictwa zostanie sporządzony harmonogram otwieranych ogrodów, który zostanie podany do publicznej wiadomości.

Osobami do kontaktu są pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy:

Mariusz Kretkowski pokój nr 9, tel. 76/ 840 31 60
Dorota Prukop pokój nr 17, tel. 76/ 840 31 59

DO POBRANIA: