„Czyste Powietrze”  to  rządowy  kompleksowy program z bezzwrotnym dofinansowaniem na wymianę źródeł ciepła. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

  • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
  • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:

  • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł
  • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
    1400 zł- w gospodarstwie wieloosobowym
    1960 zł- w gospodarstwie jednoosobowym

Realizacja programu przewidziana jest na lata 2018-2029, jednak podpisywanie umów potrwa do 31.12.2027 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie tj. przed 15.05.2020r.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.

Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz są przyjmowane przez gminy, które przystąpiły do realizacji programu.

Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania są zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW.

W Urzędzie Gminy Lubin  uruchomiono punkt informacyjno – konsultacyjny  tego programu. Można przyjść trzy razy w tygodniu, w konkretnych godzinach i uzyskać odpowiedzi na pytania. Zachęcamy do wizyty.

Harmonogram pracy punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze

Urząd Gminy Lubin

Księcia Ludwika I 3

pokój nr 19

Poniedziałek: 7.30 – 11.00

Środa: 7.30 – 11.00

Piątek: 12.00 – 15.00

Informacje na temat projektu można uzyskać w tych godzinach także pod numerem telefonu: 76 840 31 89. Jest także możliwość wysłania zapytania na adres powietrze@ug.lubin.pl.