Plakat Skorzystaj z darmowej pomocy prawnejNa terenie całej Polski funkcjonuje ponad 1500 punktów darmowej pomocy i poradnictwa. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. Ich  pełna lista znajduje się na stronie: darmowapomocprawna.ms.gov.pl
Pomoc może otrzymać każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych. Osoby samozatrudnione, czyli prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.
Co można otrzymać zgłaszając się do punktu?

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora
  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków

Gdzie szukać pomocy?

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy