Finanse, transformacja, programy rozwojowe – KGHM i Związek Pracodawców Polska Miedź byli organizatorami konferencji dla samorządów Zagłębia Miedziowego. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej objęło wydarzenie swoim patronatem.

W czasie konferencji w siedzibie KGHM w Lubinie samorządowcy odebrali kolejne darowizny od miedziowej spółki na projekty dotyczące mieszkańców regionu.  Gmina Lubin otrzymała 250 tysięcy złotych, miasta Legnica i Głogów po 350 tysięcy. Pieniądze zostaną przeznaczone na kampanie społeczno-edukacyjne, badania prozdrowotne oraz wyposażenie szkół w pomoce naukowe do zajęć z ekologii i ochrony środowiska. O szczegółowym przeznaczeniu pieniędzy w naszej gminie poinformujemy w oddzielnym materiale.

KGHM co roku przekazuje pieniądze na działania prospołeczne gminom i powiatom z Zagłębia Miedziowego. W ubiegłym roku było to ponad 3 mln zł. Wsparcie przełożyło się m.in. na badania i konsultacje w poradniach specjalistycznych, zakupy sprzętu i pomocy do szkół, kampanie prozdrowotne, wyjazdy na baseny dla dzieci czy wymianę źródeł ciepła na proekologiczne.

Podczas konferencji uczestnicy rozmawiali m.in. o strategiach zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, zasadach współpracy przy projektach związanych z transformacją oraz programach rozwojowych dla Dolnego Śląska. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, bankowcy i ekonomiści. Gminę Lubin reprezentował Bartosz Chojnacki, zastępca wójta.