Wyprawa prezentuje historię związaną z powstaniem Chróstnika oraz przedstawia najciekawsze zabytki, które można do dnia dzisiejszego zobaczyć. Uczestnik gry dowie się też o słynnym mieszkańcu Chróstnika, który przed trzema wiekami zasłynął w regionie, a jego dzieła są do dnia dzisiejszego „używane” w kościele.

Quest został przygotowany wspólnie z Radą Sołecką z Chróstnika oraz pracownikami Urzędu Gminy Lubin. Testowanie wyprawy odbyło się podczas kilkustopniowego mrozu. Na trasie questu zostały również przygotowane tabliczki edukacyjne, które ciekawie informują o dawnych miejscach i obiektach w Chróstniku.

Czas przejścia gry wynosi 40 minut. Gra jest bezpłatna i każdy może ją przejść. Najlepiej wyprawą podążać małymi grupkami. Gra jest znakomitym sposobem na wyjście z domu w dobie Covid-19 i spędzenie wspólnie czasu w małym gronie na zabawie i poznawaniu nowych miejsc.

Trasę wyprawy można przejść na dwa sposoby

  • z kartą Questu , którą można pobrać samodzielnie z portalu wydrukować i zabrać ją w teren. Karta zawiera scenariusz gry, czyli wskazówki i zadania do wykonania.
  •  ze smartfonem  posiadającym system Android lub IOS. Wystarczy pobrać bezpłatną ogólnopolską aplikację mobilną Questy Wyprawy Odkrywców,  znaleźć quest „Dawne dzieje Chróstnika” i postępować zgodnie z instrukcjami

 Na końcu trasy na uważnych poszukiwaczy czeka skarb questu z tematyczną pieczęcią, którą przybija się na karcie wyprawy potwierdzając ukończenie gry. Karta questu jest również dostępna u Sołtysa Chróstnika oraz w Urzędzie Gminy Lubin w referacie oświaty, kultury i kultury fizycznej. Uwaga! Fakt przejścia questu należy odnotować w systemie, podając końcowe hasło.

Na terenie Gminy Lubin to już jest trzeci quest. Można przejść także „Tropami historii w Szklarach Górnych” oraz poznać „Tajemnice Książęcego Uroczyska” w Niemstowie.

W województwie dolnośląskim jest już ok 70 questowych szlaków  – edukacyjnych gier terenowych, a w całej Polsce prawie 500.