posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lubińskiego.W Urzędzie Gminy w Lubinie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lubińskiego. Było ono okazją do podziękowania za współpracę  Dominikowi Byrskiemu, który przez wiele lat pracował w Inspekcji Ochrony Roślin w Lubinie. Rozmawiano także o wielu bieżących sprawach dotyczących rolnictwa.

W posiedzeniu oprócz delegatów Rady Powiatowej udział wzięli: wójt gminy Lubin Tadeusz Kielan, wiceprezes DIR Waldemar Jankowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii Wiesława Bober, kierownik WIORiN odział w Lubinie Sabina Mierzwiak, kierownik WIORiN oddział w Trzebnicy Dominik Byrski, kierownik Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych Arkadiusz Dulemba oraz kierownik Biura Powiatowego ARiMR Robert Marek.

Dominik Byrski, którego żegnano wieloma dobrymi słowami, cieszył się wielkim uznaniem wśród rolników, a jego współpraca z Radą Powiatową DIR układała się pomyślnie. Początek posiedzenia był więc bardzo uroczysty, później zajęto się roboczymi sprawami.

– Cieszę się, że takie spotkania odbywają się w Urzędzie Gminy, gdyż są one merytoryczne i  uzyskujemy cenne informacje, które można przekazywać innym rolnikom – mówił wójt Tadeusz Kielan.

Powiatowy Lekarz Weterynarii Wiesława Bober omówiła zagadnienia związane z aktualną sytuacją w zakresie ASF i ptasiej grypy na terenie powiatu. Kierownik Inspekcji Ochrony Roślin Sabina Mierzwiak przedstawiła informacje na temat stosowania środków ochrony roślin w kontekście ochrony zapylaczy. Przedstawiła również zakres przeprowadzanych kontroli oraz zadania, jakimi obecnie zajmuje się Inspekcja. Przypomniała także o szkoleniach stosowania środków ochrony roślin oraz atestacji opryskiwaczy.

Kierownik PZDR Arkadiusz Dulemba przedstawił ogólne zasady dotyczące rolniczego handlu detalicznego. Ponadto poruszył temat pomocy suszowej i problemów z aplikacją suszową, która przez dłuższy czas nie działała. Poinformował, że przedłużony został termin składania wniosków o pomoc suszową do 23 listopada.

Kierownik BP ARiMR Robert Marek zwrócił uwagę, że najlepiej składać wnioski kompletne, razem z załącznikami. Usprawni to pracę biura.

Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski przedstawił działania, jakie są podejmowane przez zarząd DIR w obszarze rolnictwa. Zarząd na bieżąco stara się reagować na problemy rolników i kierować pisma do odpowiednich urzędów. Wszystkie pisma i odpowiedzi publikowane są na stronie internetowej Izby i można się z nimi zapoznać.  Zwrócił uwagę, że z pomocy suszowej wykluczono wiele gospodarstw np. gospodarstwa rolników nieposiadających rodziny. Ponadto, gdy kwota pomocy wynikająca ze złożonych wniosków przekroczy pulę przeznaczonej na ten cel kwoty, będzie zastosowany współczynnik korygujący.