Od 8 do 31 maja, na terenie naszej gminy prowadzone są badania ankietowe, w formie  kwestionariusza ankiety internetowej. Ma to bezpośredni związek z opracowywaniem cyklicznej diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych. Zachęcamy mieszkańców do wypełnienia ankiety!

Pozyskane w badaniach dane są anonimowe i będą wykorzystane wyłącznie  do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej. Będą także podstawą do opracowania dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Lubin.

Badania realizowane są metodą internetową – wystarczy wejść na: stronę internetową z kwestionariuszem ankiety internetowej.