Do kancelarii Urzędu Gminy  można składać wnioski o wypłatę  dodatków  związanych z ogrzewaniem. Dotyczy to tzw. podmiotów wrażliwych, czyli m.in. szkół, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, parafii.  Ostateczny termin mija 30 listopada.

Kilka dni temu informowaliśmy o wypłacie dodatków dla gospodarstw domowych, których realizacją zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału reguluje także kwestię tzw.  podmiotów wrażliwych. Przypomnijmy że stosowne przepisy weszły w życie 21 września 2022r.

Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – jest przeznaczony dla podmiotów wrażliwych, w tym: szpitali, szkół i przedszkoli, ośrodków pomocy społecznych, ośrodków kultury, palcówek opiekuńczych, parafii, przychodni zdrowia, bibliotek itp.

Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych należy składać do 30 listopada 2022r.,   w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby podmiotu. U nas wniosek należy złożyć w kancelarii urzędu.

Kierujemy  do:  ustawy w tej sprawie

Wskazujemy także:  link do wniosku

oraz:  arkusza do obliczeń