Dodatkowe 60 tysięcy na rozwój sportu w gminieSześć klubów sportowych z naszej gminy pozyskało dodatkowe wsparcie w ramach Rządowego Programu „Klub” – edycja 2022”. Każdy z klubów otrzymał po 10 tysięcy złotych. Warto przy okazji przypomnieć, że corocznie gmina przeznacza na ten cel znaczące środki, w tym roku jest to ponad 470 tysięcy złotych.

Program ma na celu upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej. Celem dofinansowania jest również wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży, między innymi stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Dzięki dotacji, którą kluby otrzymują corocznie z budżetu gminy Lubin, a w tym roku przeznaczono na to 476 tysięcy złotych, w ramach otwartego konkursu ofert na 2022 rok możliwe było pozyskanie dodatkowego wsparcia w ramach tego rządowego programu.

Warunkiem pozyskania środków był wymagany udział własny, który mógł być pokryty ze środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego m.in. w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury na podstawie stosownej umowy z określeniem wartości finansowej usługi.

W wyniku rozstrzygnięcia Rządowego Programu Klub dofinansowanie w wysokości po 10 000 zł otrzymały kluby jednosekcyjne:

  • Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Księginice
  • Ludowy Klub Sportowy „Unia” Miłoradzice
  • Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy „Fortuna” Obora
  • Ludowy Klub Sportowy „Huzar” Raszówka
  • Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Niemstów
  • Uczniowski Klub Szachowy „Zielony Skoczek” Ustronie

Kluby sportowe pozyskane pieniądze z Rządowego Programu Klub mogą przeznaczyć na wynagrodzenie szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.